Aktuální informace

28.04.2020 09:57

Vážení rodiče,

jistě sledujete aktuální opatření i harmonogram jejich uvolňování. Nicméně zatím vyčkáváme, než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol: 

• zda budou děti nosit roušky (šálu, tunel),

• zda bude provoz tříd omezen na určitý počet dětí, popř. zda by měly být upřednostněny děti s povinným předškolním vzděláváním, 

• jakým způsobem bude realizováno stravování, 

• jak bude probíhat při ranním přejímání dětí tzv. zdravotní filtr, který opravňuje učitelku nepřijmout v daný den dítě vykazující zjevné znaky onemocnění, 

• jak přesně bude vypadat čestné prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a o tom, že nesdílí společnou domácnost s osobou z rizikové skupiny.

I přesto vás žádáme, abyste vše zvážili- zda vaše dítě bude mateřskou školu po otevření navštěvovat. 

Prázdninový provoz Provoz o letních prázdninách po dohodě se zřizovatelem si z bezpečnostních důvodů, nemísení dětí a rodičů z jiných MŠ, letos zajišťují mateřské školy samostatně v měsíci červenci. Prázdninový provoz bude od 7.7. do 31.7.2020.

V srpnu budou všechny MŠ uzavřeny.

Kontakt

MŠ Novoměstská Novoměstská 1
621 00 Brno
541 227 570 msnovomestska@seznam.cz