Podmínky pobytu dítěte v MŠ

18.05.2020 12:10

První den pobytu dítěte ve školce prosím přineste vytištěný a podepsaný souhlas s podmínkami provozu MŠ a Čestné prohlášení: 

COVID_podminky_provoz_MS_20200430.docx (27045)

Čestné prohlášení.pdf (275206)

Kontakt

MŠ Novoměstská Novoměstská 1
621 00 Brno
541 227 570 msnovomestska@seznam.cz