Zaměstnanci

Celý den o děti s láskou pečují kvalifikované a zkušené učitelky.

Oddělení VČELIČKY: Iva Rozehnalová

                              Renata Kašparová

Oddělení BERUŠKY: Bc. Marie Jelínková, ředitelka

                             Hana Valošková, zástupkyně ředitele

Oddělení MOTÝLCI:   Eva Koblížková

                               Dana Malášková

 

Školní kuchyně:       Libuše Marková, vedoucí stravování

Kuchařky:               Anna Křížová

                              Renata Skladaná

 

Provozní záležitosti a úklid zajišťují školnice paní Jana Švestková a Vladimíra Gardášová.

 

Kontakt

MŠ Novoměstská Novoměstská 1
621 00 Brno
541 227 570 msnovomestska@seznam.cz